DISCLAIMER, PRIVACY BELEID EN GEGEVENSBESCHERMING

Ontkenning

Object
Deze website is ontworpen om de aangeboden door het bedrijf AC Electrical Distribution Group SL diensten publiceren (Gelegen op de Avenida Melilla 8 L1, 29630, Benalmádena, Málaga, Spanje.) Aantal B-93.170.082; evenals het ontvangen van potentiële klanten, zakelijke contacten en aanvragen om werk.

Intellectuele eigendom
De intellectuele eigendomsrechten van www.zeronono.com pagina, de bron, vormgeving, navigatiestructuur en de verschillende elementen in handen zijn van AC code Group distributeur Electric SL, die de exclusieve uitoefening van de exploitatierechten heeft daarvan, in welke vorm en met name de rechten van reproductie, verspreiding, openbare communicatie en transformatie, volgens de Spaanse wetgeving en de toepassing van de Europese Unie.

Het portaal AC Electrical Distribution Group SL, bestaande pagina's en de informatie of elementen daarin onder meer teksten, documenten, foto's, tekeningen, grafiek, software, evenals logo's, merken, handelsnamen of andere tekenen onderscheidende beschermd door intellectuele of industriële eigendom, waarvan AC Electrical Distribution Group SL zij houder of legitieme licentiehouders.

Inhoud
Het wordt verstrekt via deze website over de diensten van algemeen bekend dat in elk geval zullen de bepalingen en voorwaarden worden onderworpen uitdrukkelijk gedetailleerd te allen tijde en zijn toegankelijk vanaf deze website, die is onderworpen aan verschillende wettelijke bepalingen toepassing.

Toegang en gebruik
Zowel de toegang tot deze website, en het gebruik van de informatie en de inhoud daarin opgenomen, wordt het de verantwoordelijkheid van de persoon die zijn.

De voorwaarden voor toegang tot deze site zijn onderworpen aan de wet en de beginselen van goede trouw en rechtmatig gebruik door de gebruiker van het, ik over het algemeen verboden elke vorm van actie ten koste van AC Electrical Distribution Group SL

Het gebruik van deze website voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is ten strengste verboden.

Elke vorm van uitbuiting is verboden, met inbegrip van elke vorm van reproductie, verspreiding, overdracht aan derden, openbare communicatie en transformatie, via elk medium of medium van de bovengenoemde werkzaamheden, creaties en onderscheidende tekens zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van hun respectieve houders. Niet-naleving van dit verbod vormt een strafbaar feit door de wet.

Echter, op eigen risico, de gebruiker kan downloaden of kopieën maken van dergelijke artikelen voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat ze geen inbreuk maken op enig intellectueel of industrieel eigendom van AC Electrical Distribution Group SL, noch geheel of wijzigen gedeeltelijk. In ieder geval is, betekent dit dat een vergunning of een vergunning op grond van de eigendom van AC Electrical Distribution Group SL

Het is verboden, tenzij uitdrukkelijk erkende distributeur AC Electric Group SL, in te dienen pagina's van AC SL Elektrische Distributor Group, of de informatie in hen onder glas, onderscheidende tekens, handelsmerken of bedrijf of handelsnamen van een andere persoon informatie , bedrijf of entiteit.

Verantwoordelijkheid
AC Electric Group Distributeur S.L. het is niet verantwoordelijk onder alle omstandigheden voor eventuele schade die de gebruikers kunnen leiden tot deze website, of een andere, voor het illegaal of oneigenlijk gebruik daarvan of de inhoud en de informatie toegankelijk is of vergemakkelijkt doorheen .

Service
AC Electric Group Distributeur S.L. behoudt zich het recht voor om toegang tot de website op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken en tijdelijke, technische of anders kan ook eenzijdig wijzigen van zowel de voorwaarden voor toegang, omdat alle of een deel van de inhoud het inbegrepen.

Algemeen
In een geschil of verbonden aan de website van AC Electric Group distributeur SL, zal de Spaanse wetgeving van toepassing zijn, bevoegd voor alle problemen die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van deze website conflict, de rechtbanken van Malaga.

Hyperlinks
De hyperlinks op de website van AC Electrical Distribution Group SL Ze kunnen worden gericht aan webpagina's. AC Electric Group Distributeur S.L. is niet verantwoordelijk voor de inhoud, informatie of diensten die kunnen worden weergegeven op die sites die informatie doeleinden alleen en in geen geval impliceert een relatie tussen AC Electrical Distribution Group SL en de personen of entiteiten die over dergelijke inhoud of sites waar ze zijn.
 
Privacy en gegevensbescherming

Algemeen
Voor de toepassing van de bepalingen van de Wet 15/1999, van 13 december, bescherming van persoonlijke gegevens, AC Electrical Distribution Group SL informeert u dat volledig voldoet aan de huidige wetgeving over gegevensbescherming van de natuur personeel en verplichtingen gang van zaken vertrouwelijkheid.

AC Electrical Distribution Group SL, wil het bestaan ​​van bestanden van persoonsgegevens, eigendom van AC SL Elektrische Distributor Group, informeren voor zijn eigen beheer, communicatie en informatie doeleinden.

Maatregelen en beveiligingsniveaus
AC Electrical Distribution Group SL heeft de nodige maatregelen om het vereiste veiligheidsniveau te behouden, afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens en de omstandigheden van de behandeling genomen, om zoveel mogelijk en volgens de staat maatregelen te vermijden van de techniek, wijziging, verlies of onbevoegde toegang.

Reikwijdte
De bestandsstructuur, apparatuur en informatie-systemen om te voldoen aan de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, om alle bestanden, tijdelijke of permanente eigendom van AC Electrical Distribution Group SL, met gegevens van toepassing zowel persoonlijke als alle apparatuur en informatiesysteem dat behandelt.

Alle personeelsleden van AC Electrical Distribution Group SL Behandeling en managers zijn verplicht om te voldoen aan die wetgeving, met speciale aandacht met betrekking tot de functies en taken, die naar behoren worden bepaald door AC Electrical Distribution Group SL

Data Collection
De aanvaarding van deze voorwaarden moet de gebruiker bepaalde gegevens die nodig zijn voor de levering van diensten die zal worden verzocht via formulieren persoonlijk of een webpagina te bieden. Op het moment van het verzamelen van gegevens, zal de gebruiker naar behoren te worden geïnformeerd over zijn rechten.
 
Voor de informatie in onze bestanden informatie is altijd bijgewerkt en bevat geen fouten, vragen wij onze klanten en gebruikers om ons zo snel mogelijk te informeren, wijzigingen en correcties van hun persoonsgegevens.
 
Uitoefening van rechten
De rechten van toegang, rectificatie, annulering en verzet kan worden uitgeoefend door de gebruiker, of wie vertegenwoordigt dit, door middel van een schriftelijke en ondertekende aanvraag aan AC Electrical Distribution Group SL (Avda. Melilla 8 L1, 29630, Benalmádena, Málaga, Spanje). Echter andere middelen om de identiteit van de cliënt erkennen uitoefenen van de voornoemde rechten worden toegepast.

Toestemming
De gebruiker stemt in met AC Electrical Distribution Group SL bieden U kunt het gebruik van hun persoonsgegevens te maken met het oog op een goede uitvoering van de gecontracteerde diensten gegevens.

Het invullen van het formulier opgenomen in de site of het versturen van e-mails of andere communicatie naar AC Electrical Distribution Group SL impliceert uitdrukkelijke toestemming van de klant om de opname van hun persoonsgegevens in het bovenstaande bestand, eigendom van Grupo AC Elektrische Distributeur SL

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim
De verzamelde informatie uit alle particuliere communicatie tussen AC Electrical Distribution Group SL data en klanten of gebruikers zullen vertrouwelijk worden behandeld, verpanden AC Electrical Distribution Group SL de verplichting van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, in zijn plicht om hen te beschermen en nemen alle ongeautoriseerde toegang in overeenstemming met de bepalingen van de verordening van de veiligheidsmaatregelen nodige maatregelen om wijziging, verlies en behandeling of voorkoming bestanden met persoonsgegevens.

Daarnaast heb je ook de status van de vertrouwelijke informatie van welke aard dan ook dat de partijen met elkaar uitwisselen, dat deze ingestemd met de natuur, of gewoon op de inhoud van deze informatie. Data visualisatie via het internet, zal niet direct toegang toe, tenzij uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar voor elke gelegenheid.

We raden aan dat de klant niet te verstrekken aan derden identificatie, wachtwoord of referentienummers AC Electrical Distribution Group SL Ik zou kunnen bieden. Ook de bescherming van het beroepsgeheim tussen AC Electrical Distribution Group SL zorgen en de klant wordt gehandhaafd in alle communicatie, klant / gebruiker moet vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken.

Veranderingen in het veiligheidsbeleid en gegevensbescherming
AC Electric Group Distributeur S.L. Zij behoudt zich het recht voor om haar veiligheidsbeleid en de bescherming van gegevens om aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie evenals die voortvloeien uit de bestaande codes te typen in de zaak, of door strategische zakelijke beslissingen met ingang van veranderen datum van publicatie van deze wijziging op de website van AC Electrical Distribution Group SL
 
Contact
Www.zeronono.com website wordt beheerd door AC Group distributeur Electric SL, ingeschreven in het handelsregister van Málaga en met CIF B-93170082.

Het bestand heeft gemaakt is gevestigd in het hoofdkantoor, dat is vastgesteld voor de toepassing van deze juridische kennisgeving, AC Electrical Distribution Group SL (Avda. Melilla 8 L1, 29630, Benalmádena, Málaga, Spanje) met CIF B -93170082; onder het toezicht en de controle van AC SL Elektrische Distributeur Group, wie neemt de verantwoordelijkheid voor het nemen van beveiligingsmaatregelen technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie in overeenstemming met de bepalingen van de Wet 15/1999 beschermen van 13 december, bescherming van persoonlijke gegevens, en andere toepasselijke wetgeving.

AC Electrical Distribution Group SL, volgens de Wet 34/2002 van de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, informeert hen dat de brede zin van die wet, tussen deze diensten omvat de verstrekking van informatie door dergelijke middelen. In ieder geval is het van toepassing in dit verband wet 15/1999, van 13 december, bescherming van persoonlijke gegevens en de uitvoeringsbepalingen, met name met betrekking tot het verzamelen van gegevens persoonlijke informatie aan belanghebbenden en het creëren en onderhouden van persoonlijke gegevensbestanden.

Toegang tot de website van AC Electrical Distribution Group SL Het impliceert aanvaarding van alle hierboven vermelde voorwaarden.

Bevoegdheid en toepasselijk recht
De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse wet. De partijen stellen, naar haar keuze, om conflicten op te lossen en af ​​te zien van enig ander rechtsgebied, de rechter van uw woonplaats. Dit alles, een aanvulling op de bepalingen van onze algemene voorwaarden. In het geval van een conflict of tegenstrijdigheid zal het toepasselijke jurisdictie die van de rechtbanken van Malaga (Spanje).