DISCLAIMER, POLICY OCH DATASKYDD

Disclaimer

Objekt
Denna webbplats är utformad för att offentliggöra de tjänster som erbjuds av företaget AC Electrical Distribution Group SL (Ligger på Avenida Melilla 8 L1, 29630, Benalmádena, Málaga, Spanien.) Antal B-93170082; som att få potentiella kunder, affärskontakter och platsansökningar.

Immateriella rättigheter
De immateriella rättigheter www.zeronono.com sidan, dess källa, design, navigeringsstruktur och de olika element som ingår ägs av AC-kod Group Distributör Electric SL, som har exklusiv utövandet av exploateringsrätten därav i vilken form och i synnerhet rätten till reproduktion, distribution, offentlig kommunikation och omvandling, enligt den spanska lagstiftningen och som gäller EU.

Portalen AC eldistribution Group SL, omfattande sidorna och informationen eller delar däri innehålla texter, dokument, fotografier, teckningar, grafik, programvara, samt logotyper, varumärken, varunamn eller andra tecken särskiljande skyddas av immateriell eller industriell äganderätt, som AC Electrical Distribution Group SL de är innehavare eller legitima licenstagare.

Innehåll
Det ges genom denna webbsida om tjänster för allmänt känt att villkoren i vilket fall som helst kommer att bli föremål uttryckligen detaljerade hela tiden och är tillgängliga från denna webbplats, som är föremål för olika rättsliga bestämmelser ansökan.

Tillgång till och användning
Både tillgång till denna webbplats, och användningen av informationen och innehållet däri ingående, skall det vara ensam ansvarig för den person som utför.

Villkoren för tillgång till denna webbplats skall omfattas av lagen och principerna om god tro och laglig användning av användaren av det, jag generellt förbjudit någon typ av åtgärd till nackdel för AC eldistribution Group SL

Användningen av denna webbplats för olagliga eller otillåtna ändamål är strängt förbjudet.

Någon form av utnyttjande är förbjudet, inklusive typ av reproduktion, distribution, överföring till tredje part, offentlig kommunikation och omvandling, genom alla slags medier eller medium av de ovannämnda verk, skapelser och kännetecken utan föregående uttryckligt tillstånd från deras respektive innehavare. Underlåtenhet att efterkomma detta förbud utgör ett brott straffbart enligt lag.

Men på egen risk, kan användaren ladda ner eller göra kopior av sådana artiklar för personligt bruk, förutsatt att de inte bryter någon immateriell eller industriell äganderätt AC eldistribution Group SL, eller ändra hela eller delvis. I vilket fall som helst innebär det ett tillstånd eller licens enligt ägandet av AC eldistribution Group SL

Det är förbjudet, utom när det uttryckligen auktoriserad återförsäljare AC Electric Group SL, skicka sidor AC SL Elektrisk distributör Group, eller informationen i dem under ramar, kännetecken, varumärken eller företagsnamn eller handels av en annan person , företag eller enhet.

Ansvar
AC Electric Group Distributör S.L. den inte är ansvarig under några omständigheter för eventuella skador som kan leda till att användare till denna webbplats, eller någon annan, för olaglig eller felaktig användning av dessa, eller innehållet och informationen tillgänglig eller underlättas genom det .

Tjänsten
AC Electric Group Distributör S.L. förbehåller sig rätten att stänga av tillgång till sin webbplats, utan förvarning, efter eget gottfinnande och tillfällig, teknisk eller på annat sätt, kan också ensidigt ändra både villkoren för tillträde, som hela eller del av innehållet det ingår.

Allmänt
I tvist eller fästa till webbplatsen AC Electric Group Distributör SL, kommer att tillämpa spansk rätt, ha behörighet att lösa alla härrör från eller i samband med användningen av denna webbplats konflikt, domstolarna i Málaga.

Hyperlänkar
De hyperlänkar som finns på webbplatsen för AC eldistribution Group SL De kan riktas till webbsidor. AC Electric Group Distributör S.L. tar inget ansvar för innehållet, information eller tjänster som kan visas på de webbplatser som har informationssyfte och inte i något fall innebära någon relation mellan AC eldistribution Group SL och de personer eller enheter som innehar sådant innehåll eller platser där de är.
 
Sekretess och dataskydd

Allmänt
Vid tillämpning av bestämmelserna i lag 15/1999, av den 13 december, skydd av personuppgifter, AC eldistribution Group SL informerar dig om att fullt ut uppfyller gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter i naturen personal och åtaganden under företagshemligheter.

AC Elektrisk Distribution Group SL, vill informera att det finns filer av personuppgifter, ägandet av AC SL Elektrisk distributör Group, för sin egen förvaltning, kommunikations- och informationssyfte.

Åtgärder och säkerhetsnivåer
AC Elektrisk Distribution Group SL har vidtagit de åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla säkerhetsnivå som krävs, beroende på vilken typ av personuppgifter och omständigheterna kring behandling, för att i möjligaste mån och i enlighet med de statliga åtgärder undvika of the art, ändring, förlust eller obehörig åtkomst.

Tillämpningsområde
Filstrukturen, utrustning och informationssystem för att följa gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter, till alla filer, tillfälligt eller permanent ägande av AC eldistribution Group SL, som innehåller uppgifter gäller personligt liksom all utrustning eller informationssystem som behandlar.

All personal som är anställd av AC eldistribution Group SL Behandling och chefer är skyldiga att följa denna lagstiftning, med särskild uppmärksamhet med avseende på dess uppgifter och åligganden, som är vederbörligen bestäms av växelströms Distribution Group SL

Datainsamling
Accepterandet av dessa villkor kräver att användaren att lämna vissa uppgifter som krävs för tillhandahållande av tjänster som kommer att begäras via formulär personligen eller webbsida. Vid tidpunkten för insamling av uppgifter, kommer användaren att vederbörligen informeras om sina rättigheter.
 
För informationen i våra filer är alltid uppdaterad och innehåller inga fel, ber vi våra kunder och användare att informera oss så snart som möjligt, och ändringar av deras personuppgifter.
 
Utnyttjande av rättigheter
Rätten till tillgång, rättelse, annullering och opposition kan utövas av användaren, eller vem det representerar, genom en skriftlig och undertecknad begäran till AC eldistribution Group SL (Avda. Melilla 8 L1, 29630, Benalmádena, Málaga, Spanien). Men andra sätt att känna igen identiteten hos kunden att utöva någon av ovanstående rätter kan användas.

Samtycke
Användaren samtycker att ge AC eldistribution Group SL Du kan dra nytta av deras personuppgifter i syfte att ge korrekt utförande av kontrakterade datatjänster.

Att fylla i formuläret som ingår i webbplatsen eller skicka e-post eller annan kommunikation till AC Electrical Distribution Group SL innebär att kunden uttryckliga samtycke till införandet av deras personuppgifter i filen ovanför, som ägs av Grupo AC Elektrisk Distributör SL

Sekretess och tystnadsplikt
De uppgifter som samlats in från alla privata kommunikation mellan AC eldistribution Group SL och kunder eller användare kommer att behandlas konfidentiellt, pantsättning AC eldistribution Group SL tystnadsplikten av personuppgifter i sin skyldighet att skydda dem och ta all obehörig åtkomst i enlighet med bestämmelserna i förordningen om säkerhetsåtgärder nödvändiga åtgärder för att förhindra förändring, förlust och behandling eller filer som innehåller personuppgifter.

Dessutom, även du har status av konfidentiell information av något slag som parterna utbyta med varandra, att de gått med på att vara naturen, eller helt enkelt vara på innehållet i sådana uppgifter. Visualisering av data via Internet, inte kommer direkt tillgång till dem, såvida inte uttryckligt tillstånd från dess ägare för varje tillfälle.

Vi rekommenderar att kunden inte ge någon identifiering tredje part, lösenord eller referensnummer AC eldistribution Group SL Jag skulle kunna ge. Dessutom, för att säkerställa skyddet av tystnadsplikten mellan AC eldistribution Group SL och kunden upprätthålls i alla kommunikation, kund / användare får inte avslöja konfidentiell information till tredje part.

Förändringar i säkerhetspolitiken och dataskydd
AC Electric Group Distributör S.L. Förbehåller sig rätten att ändra sin politik säkerhet och dataskydd för att anpassa den till ny lagstiftning eller rättspraxis samt de härrör från befintliga koder skriver i frågan eller genom strategiska företagsbeslut från och med den dagen för offentliggörandet av denna förändring på webbplatsen för AC eldistribution Group SL
 
Kontakt
Www.zeronono.com webbplats drivs av AC Group Distributör Electric SL, inskrivet i handelsregistret i Málaga och CIF B-93170082.

Den fil som skapas ligger på huvudkontoret, som är etablerad inom ramen för detta juridiska meddelande, AC eldistribution Group SL (Avda. Melilla 8 L1, 29630, Benalmádena, Málaga, Spanien) med CIF B -93170082; under överinseende och kontroll av AC SL Elektrisk distributör Group, som tar på sig ansvaret för att anta säkerhetsåtgärder tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda sekretessen och integriteten av information i enlighet med bestämmelserna i lag 15/1999 den 13 december, skydd av personuppgifter och annan tillämplig lagstiftning.

AC Elektrisk Distribution Group SL, enligt Lagen 34/2002 av informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, informerar dem om att den breda betydelsen av denna lag, mellan dessa tjänster omfattar tillhandahållande av information genom sådana medel. I vilket fall som helst ska det tillämpas i detta avseende, lag 15/1999, den 13 december, skydd av personuppgifter och tillämpningsföreskrifterna, särskilt när det gäller insamling av data personlig information till intressenter och skapandet och upprätthållandet av personliga datafiler.

Tillgång till webbplatsen för AC eldistribution Group SL Det innebär godtagande av alla villkor som anges ovan.

Behörighet och tillämplig lagstiftning
Allmänna villkor är föremål för spansk lag. Parterna hävdar, efter eget val, att lösa konflikter och att avstå från något annat land, domstolarna i din hemort. Allt detta, kompletterar bestämmelserna i våra villkor. I händelse av en konflikt eller avvikelse tillämplig jurisdiktion kommer vara att domstolarna i Malaga (Spanien).